Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán
03/10/2019 - 10:10:17 PM | 264
Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng đồng Việt Nam

Phương thức thanh toán: thanh toán ngay khi nhận hàng  hoặc có thỏa thuận khác khi ký hợp đồng và gửi đơn đặt hàng

Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng đồng Việt Nam

 

Phương thức thanh toán: thanh toán ngay khi nhận hàng  hoặc có thỏa thuận khác khi ký hợp đồng và gửi đơn đặt hàng

son chống thấm ở quận 8