son chong nong o quan 8

HYPERSTOP DP ( 20 X15 )MM

son chống thấm ở quận 8