son chong nong o quan 8

HYPERSTOP DP ( 25 X 19 )MM

son chống thấm ở quận 8